MOBILI-PASS®

MOBILI-PASS® dekt bepaalde kosten die veroorzaakt worden door een verhuis omwille van een interne mutatie of een nieuwe aanwerving in het bedrijf. Deze financiële hulp wodt uitgekeerd onder de vorm van een subsidie en/of een terug te betalen lening.

Wij zorgen voor de administratieve formaliteiten om deze financiële hulp te bekomen.

Voorwaarden

  • De afstand tussen de oude en de nieuwe woning bedraagt meer dan 70 km
  • Op het moment van de aanvraag werkt de aanvrager in dienstverband bij een bedrijf van meer dan 10 werknemers dat niet tot de landbouwsector behoort of bij een bedrijf dat geholpen wordt door een sociaal plan gericht op werkbehoud
  • De aanvraag dient te gebeuren binnen de 6 maanden na aanwerving of wijziging van arbeidsplaats
  • De werknemer dient binnen de 6 maanden na aankomst op de nieuwe werkplaats huurder te worden
  • Een gezin kan maar eens om de 2 jaar van dit voordeel genieten
  • Het inkomen van het gezin mag een bepaalde grens niet overschrijden

 

Meer info op www.actionlogement.fr.

Paris Next Relocation Expat services

Interesse in onze diensten?

Contacteer ons vrijblijvend!